Поставяне на изкуствена кост

При стремеж да се изгради нова костна тъкан на местата, където тя липсва, винаги се налага да се постави някакъв остеопластичен материал. В световната литература тази процедура се нарича костна пластика или костна аугментация. При наличие на достатъчен обем от костни тъкани костна пластика не се налага, но според един световноизвестен учен... всичко е относително. Създаването дори и на минимално количество допълнителна костна тъкан понякога може да бъде от ключово значение за дългосрочната успеваемост в областта на имплантологията; винаги практикуващият имплантолог би следвало да се стреми да постави един размер по-голям зъбен имплант, тъй като по-големият имплант има по-голяма по площ повърхност, която контактува с костта и осигурява по-трайна и стабилна задръжка напред във времето.

www.dentalimplants.bg    Абатмънт    Перфорация на синусната лигавица    Размерът има значение

Фабрична опаковка на костозаместител от говежди произход - Bio Innovation - Бразилия